CETool.nl

Maak kennis met de regelgeving voor medische hulpmiddelen

Een initiatief van Panton, Holland Innovative en Fris & Fruitig.

De CE-Tool geeft uitleg over de toepassing van nieuwe wetgeving rondom medische hulpmiddelen, de MDR. Is uw apparaat of software een medisch hulpmiddel? Binnen welke risicoklasse valt uw medisch hulpmiddel? En wat is het stappenplan tot certificering. Bepaal het met de quickscans op deze website.

Quickscan Medisch hulpmiddel

Is uw apparaat of software een medisch hulpmiddel?

Quickscan Classificatie

Welke klasse heeft uw medisch hulpmiddel?

Stappenplan

Wat moet er gedaan worden om tot certificering van een medisch hulpmiddel te komen?