CE Tool

Per wanneer moet mijn medisch hulpmiddel aan de MDR voldoen?

1

Is het hulpmiddel al op de markt voor 26 mei 2021?