CE Tool

In welke klasse valt een medisch hulpmiddel?

Klasse:

Klasse
I

Klasse
IIa

Klasse
IIb

Klasse
III

1

Betreft het een medisch hulpmiddel, dat alleen uit software bestaat, bijvoorbeeld een app?